Đảng bộ Công ty Mua bán điện: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Ngày 26/5/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Mua bán điện (EPTC) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Đặng Hoàng An - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc EVN.

Trình bày báo cáo Nghị quyết trước Đại hội, đồng chí Nguyễn Danh Sơn – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc EPTC cho biết: Trong nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ EPTC, Công ty đã đạt được nhiều kết quả khả quan, trong đó từ năm 2010 đến tháng 4/2015, Công ty đã đàm phán và ký kết thành công nhiều hợp đồng mua bán điện, góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định cho nền kinh tế. Hiện tại, Công ty đang quản lý, theo dõi 95 hợp đồng mua bán điện (PPA) với tổng công suất 25.283 MW. Trong giai đoạn từ năm 2010 - tháng 4/2015, tổng sản lượng điện mua của Công ty là 453,2 tỷ kWh và chi phí mua điện là 494,1 nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Đặng Hoàng An - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh Ngọc Khang

Trong công tác thị trường điện, Công ty đã tích cực nghiên cứu để tham mưu cho các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và sửa đổi các văn bản liên quan đến cơ chế thị trường điện. Tính đến nay đã có 59 nhà máy tham gia thị trường điện thuộc 47 công ty phát điện với tổng công suất đặt 13.972 MW. Ngoài ra, các công tác khác như công tác quản lý hệ thống đo đếm điện năng, công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất… cũng được Đảng bộ Công ty đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt.

Đặc biệt, công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ qua được Đảng bộ Công ty quan tâm, chỉ đạo sát sao, đây cũng là yếu tố quan trọng để Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Tuy đạt được rất nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng Đảng bộ EPTC cũng thẳng thắn nhìn nhận ra những khuyết điểm, hạn chế như công tác đàm phán hợp đồng mua bán điện thường kéo dài và phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ đàm phán đã đề ra; Công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đôi lúc còn chưa toàn diện; Sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong sinh hoạt phê bình và tự phê bình còn biểu hiện nể nang, né tránh… Những khuyết điểm này được Đảng bộ Công ty chỉ đạo để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Danh Sơn – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc EPTC cho biết: Công ty phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ do EVN giao trong lĩnh vực mua bán điện, xuất nhập khẩu điện năng, đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hợp đồng mua bán điện, góp phần sớm đưa các công trình vào vận hành đúng tiến độ, giảm áp lực thiếu điện cho EVN. Đặc biệt EPTC sẽ triển khai thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền tải điện, tham mưu với EVN hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến thị trường điện cạnh tranh và hình thành thị trường điện bán buôn cạnh tranh.

Đồng chí Đặng Hoàng An - Phó tổng giám đốc EVN tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ EPTC nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh Ngọc Khang

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Hoàng An - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc EVN cho biết: EPTC đang thực hiện thanh toán chi phí mua điện theo 82 PPA với tổng công suất hợp đồng trên 22.000 MW (chiếm 60% công suất đặt hệ thống). Đặc biệt, tổng doanh thu của EPTC lớn nhất EVN với trên 120.000 tỷ đồng (doanh thu toàn EVN năm 2014 trên 196.000 tỷ đồng). Qua đó có thể thấy được vai trò của EPTC đặc biệt quan trọng và trong thời gian qua Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

“Hiện nay hệ thống điện của nước ta đã lớn nhưng chưa thực sự mạnh. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy EVN xác định đây là giai đoạn cần phát triển ngành Điện theo chiều sâu với việc nâng cao độ tin cậy cung ứng điện; phấn đấu tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 6,5%; năng suất lao động đạt 2,5 triệu kWh điện/người lao động; hệ thống lưới điện 110 - 500 kV đạt được tiêu chí n-1 vào năm 2020. Chính vì vậy Ban chấp hành Đảng bộ EPTC nhiệm kỳ mới cần thích ứng với tình hình mới EVN để chỉ đạo, lãnh đạo Công ty hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần cho sự phát triển chung của EVN”, ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Đình Doãn – Giám đốc Công ty tiếp tục được Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới tín nhiệm bầu chức Bí thư Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Danh Sơn – Phó giám đốc Công ty được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng bộ.

Tại Đại hội cũng đã bầu ra 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN nhiệm kỳ kỳ 2015 - 2020.

Đảng bộ Công ty Mua bán điện

- Được thành lập: 10/3/2008, là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng Bộ EVN

-  Đảng bộ hiện có 7 chi bộ trực thuộc với 81 đảng viên (chiếm 50% cán bộ công nhân viên Công ty)

 


  • 26/05/2015 04:29
  • Mạnh Hùng
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét