Đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn trong thời gian cắt khí PM3

Kể từ ngày 2 - 6/10/2014, nguồn khí PM3 cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện khí phía Nam sẽ tạm ngừng cung cấp theo kế hoạch bảo dưỡng định kỳ của PV GAS.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) đã chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, thông suốt trong thời gian cắt khí PM3 sắp tới - Đó là khẳng định của ông Vũ Xuân Khu, Phó giám đốc A0.

Đây cũng là đợt cắt khí PM3 lần thứ 2 trong năm 2014 của PV GAS. Để đảm bảo an ninh hệ thống điện và đặc biệt là không gây gián đoạn cấp điện cho bất kỳ địa phương nào trong cả nước, EVN đã chỉ đạo A0 và các đơn vị chuẩn bị sớm kế hoạch cũng như các phương án sẵn sàng nguồn điện thay thế.

Cụ thể, hệ thống điện Quốc gia sẽ huy động nguồn nhiệt điện dầu (giá cao) bù đắp sản lượng nhiệt điện khí thiếu hụt từ các nhà máy nhiệt điện Ô Môn và Cà Mau, đồng thời huy động cao nguồn thủy điện. EVN và các đơn vị luôn nỗ lực để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân.


  • 30/09/2014 11:11
  • Vĩnh Long
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét