Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh

Đây là nội dung chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với các đơn vị trực thuộc về việc thực hiệm nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT/BCT ngày 17/4/2014 của Bộ Công Thương về công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (AT- VSLĐ- PCCN).

Công nhân QLVH Trạm 110 kV Vân Đồn (Quảng Ninh) thực hiện đúng các quy định trong quản lý vận hành an toàn lưới điện - Ảnh Văn Lương

Theo đó, các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đẩy mạnh triển khai các quy định tại Thông tư 43/2010 của Bộ Công Thương, Chương trình kế hoạch số 4514/EVN-AT ngày 25/11/2013 về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Lãnh đạo chuyên môn phối hợp cùng tổ chức Công đoàn triển khai tuyên truyền rộng rãi cho công nhân lao động nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Tăng cường công tác đào tạo, đổi mới phương pháphuấn luyện, kiểm tra, sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật - an toàn và kỹ năng làm việc, biện pháp phòng tránh đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất, kinh doanh...

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, đánh giá định kỳ tình trạng an toàn của dây chuyền thiết bị công nghệ đang vận hành và có biện pháp khắc phục những khiếm khuyết chưa an toàn. Đẩy mạnh cải tạo lưới điện, đặc biệt là lưới điện trung áp và hạ áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tạo môi trường lao động an toàn cho người lao động.

EVN yêu cầu các đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ quản lý, người lao động không thực hiện đúng, thực hiện không đầy đủ các quy định và biện pháp an toàn, biện pháp kỹ thuật đã được duyệt.

Khi xảy ra tai nạn lao động cần làm rõ trách nhiệm của người quản lý, người lao động trong thời gian ngắn nhất. Xử lý nghiêm dối với cán bộ, lãnh đạo từ cấp tổ trưởng đến người đứng đầu đơn vị nếu che giấu, không khai báo hoặc khai báo không trung thực về tai nạn lao động…

Theo Chỉ thị 09/CT/BCT của Bộ Công Thương: Năm 2013, số vụ tai nạn lao động chết người trong toàn ngành Công Thương giảm được 7,1% về số vụ, giảm 8,5% về số người so với năm 2012. Tuy nhiên, 2013 là năm có diễn biến phức tạp với 39 vụ tai nạn lao động làm 43 người chết.

 


  • 19/05/2014 09:22
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét