Đảm bảo điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có công văn số 749/EVN-KD chỉ đạo các tổng công ty phát điện, công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các tổng công ty điện lực, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thông tin Điện lực về việc đảm bảo điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp.

Công văn nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước.

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ nhân dân cả nước theo dõi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV diễn ra tại Hà Nội, EVN yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo cung cấp điện tại các khu vực bỏ phiếu, kiểm phiếu; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ…

Tập đoàn yêu cầu trong các ngày diễn ra bầu cử HĐND các cấp ở địa phương và bầu cử Quốc hội khóa XIV, các đơn vị không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn.

Trong các ngày diễn ra bầu cử, các đơn vị tổ chức trực tăng cường đối với lãnh đạo, lực lượng trực vận hành và chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh.

Tại công văn này, Tập đoàn cũng có chỉ đạo cụ thể đối với các tổng công ty, đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong thời gian diễn ra bầu cử.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đặc biệt lưu ý đến việc lập và thực hiện phương án đảm bảo điện tại nơi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV (bao gồm cả nơi ăn, nghỉ của các đại biểu). Trong phương án đảm bảo điện, ngoài nguồn lưới điện quốc gia phải có nguồn diesel dự phòng để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn và liên tục.

EVN cũng yêu cầu Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội lập kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện và lịch trực (danh sách, điện thoại) lãnh đạo đơn vị trong các ngày diễn ra bầu cử gửi về Tập đoàn trước ngày 30/4/2016.

Sau các ngày diễn ra bầu cử HĐND các cấp tại các tỉnh, thành phố, các tổng công ty điện lực báo cáo ngay tình hình cung cấp điện, an toàn lao động, bảo vệ an toàn, phòng chống cháy nổ về Tập đoàn.


  • 13/03/2016 05:43
  • Đinh Thắng
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét