Đảm bảo an ninh trật tự các công trình của Công ty Thủy điện Ialy

Vừa qua, tại Gia Lai, Công ty Thủy điện Ialy và Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết “Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn ngành Điện và nhân rộng mô hình đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong và ngoài công trình Thủy điện Ialy”.

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, đại diện các Ban chuyên môn và lãnh đạo Công ty Thủy điện Ialy.

Công ty Thủy điện Ialy được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện trên sông Sê San, với tổng công suất 1.080 MW (Thủy điện Ialy: 720 MW, Thủy điện Sê San 3: 260 MW, Thủy điện PleiKrông: 100 MW), sản lượng điện bình quân theo thiết kế là 5,31 tỷ kWh/năm và chiếm tỷ trọng đáng kể trong sản lượng của hệ thống cung cấp điện quốc gia.

Năm 2008, để công tác sản xuất điện được diễn ra liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Công ty Thủy điện Ialy đã ký Quy chế phối hợp bảo vệ các nhà máy với Công an tỉnh Gia Lai; sau đó đến năm 2010 tiếp tục lý kết phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum. Trên tinh thần của Quy chế phối hợp, các đơn vị bên cạnh phối hợp bảo vệ an ninh trật tự khu vực các nhà máy, đã tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tranh thủ sự giúp đỡ của đội ngũ già làng, thôn trưởng, người uy tín… xây dựng nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, kịp thời tố giác các đối tượng lạ mặt xâm nhập vào khu vực nhà máy.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Gia Lai với Công ty Thủy điện Ialy, các bên tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tìm ra các tồn tại, thiếu sót để khắc phục, sửa chữa.

Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Kon Tum, Công ty Thủy điện Ialy làm tốt hơn nữa công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và sự cần thiết của quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn ngành Điện. Các đơn vị chủ động trong công tác trao đổi thông tin, tình hình về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, của các loại tội phạm để xây dựng phương án, kế hoạch đối phó kịp thời, xử lý giải quyết các vụ việc xảy ra.

Ngoài ra, các đơn vị cần phát huy, nhân rộng hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong nội bộ và các địa bàn vành đai các nhà máy thủy điện do Công ty Thủy điện Ialy quản lý. Công ty Thủy điện Ialy cần đặc biệt quan tâm đầu tư, xây dựng phương án bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng và điều tiết nguồn thủy văn hợp lý, nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu.