Đảm bảo an ninh trật tự Công trình Thủy điện Sơn La

Chiều 2/11, tại Sơn La, Công an tỉnh Sơn La và Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức sơ kết thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự Công trình Thủy điện Sơn La năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ông Vũ Huy Toàn, Trưởng ban Kiểm tra - Thanh tra EVN phát biểu tại hội nghị

Công trình thủy điện Sơn La (2.400MW) thuộc địa phận thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Sản lượng điện trung bình mỗi năm theo thiết kế là 10,246 tỷ kWh. Đây là công trình đa mục tiêu, chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.

Tính từ ngày 17/12/2010 đến 30/09/2020, sản lượng điện sản xuất của nhà máy đạt hơn 80 tỷ kWh. Tính đến tháng 7/2020, NMTĐ Sơn La nộp ngân sách nhà nước gần 13.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vân – Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Sơn La và Công ty  Thủy điện Sơn La trong thời gian qua đã làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại công trình. Tuy nhiên, vẫn còn nảy sinh nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự như: tình trạng xâm phạm hành lang an toàn tại công trình còn phổ biến, nhất là tại khu vực hạ lưu và thượng lưu công trình người dân vào đánh bắt hải sản.

Trong thời gian tới, 2 đơn vị cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục An ninh kinh tế (A04) - Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận hành của Nhà máy Thủy điện Sơn La. Tiếp tục kiến nghị với chính quyền địa phương, các ngành chức năng của tỉnh để phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc liên quan đến việc bàn giao mặt bằng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La trao Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La cho lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an toàn trật tự Công trình Thủy điện Sơn La

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, theo ông Vũ Huy Toàn, Trưởng ban Kiểm tra – Thanh tra EVN, Công an tỉnh Sơn La và Công ty Thủy điện Sơn La tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận 86-KL/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận hành của NMTĐ Sơn La. 2 đơn vị cần nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp thời phát hiện tham mưu, phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài, không để Công ty Thủy điện Sơn La trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.