Đắk Nông: Hơn 100 tỉ đồng nâng cấp lưới điện nông thôn

Trong năm 2015, Công ty Điện lực Đắk Nông đầu tư hơn 100 tỉ đồng xây dựng mới 34 công trình, cải tạo, sửa chữa 49 công trình hệ thống lưới điện nông thôn và thực hiện một số hạng mục đầu tư khác.

Đây là chương trình được Công ty Điện lực Đắk Nông phối hợp với chính quyền các huyện nhằm đưa điện về nông thôn ở 24 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng dân tộc thiểu số và vùng biên giới, vì vậy, Công ty chú trọng đầu tư vào các dự án nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn, triển khai các công trình điện nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn đồng bộ.

Các dự án có mục tiêu cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện trung, hạ áp, trạm biến áp và công tơ tại các khu vực lưới điện nông thôn sau khi tiếp nhận, nhằm khắc phục tình trạng quá tải, không đảm bảo điện áp. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu phụ tải, cấp điện ổn định cho nhu cầu sinh hoạt, bơm nước tưới tiêu, phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và các nhu cầu của người dân ở địa phương.

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Ðắk Nông đã đầu tư xây dựng hơn 252 km đường dây trung áp; 369 km đường dây hạ áp và 161 trạm biến áp với tổng dung lượng 6.800 kVA cấp điện cho 10.500 hộ dân của 116 thôn, buôn thuộc 43 xã trong toàn tỉnh. Việc này đã tạo điều kiện cho các thôn, buôn của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa phát triển sản xuất, điện khí hóa nông thôn; góp phần thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần vật chất, đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Tính đến nay, ngành Điện tỉnh Đắk Nông đã đưa điện lưới quốc gia về 100% huyện và thị xã, tỉ lệ số hộ dân có điện là 94%, tỉ lệ các thôn buôn có điện đạt 99%, số hộ có điện sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất đều tăng hằng năm.


  • 06/11/2015 04:18
  • Theo Chinhphu.vn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét