Đà Nẵng chú trọng phát triển năng lượng mặt trời

Với tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời, thành phố Đà Nẵng đang triển khai nghiên cứu các ứng dụng, đề án, kế hoạch… để sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng này.

 

Bếp nấu dùng năng lượng mặt trời được sử dụng ở Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Theo số liệu khảo sát, tiềm năng nguồn năng lượng này ở thành phố Đà Nẵng tương đối lớn. Cụ thể, với số giờ nắng trung bình trong năm là 2.124/năm và cường độ bức xạ trung bình là 4,89kWh/m2/ngày, thành phố Đà Nẵng có số giờ nắng trung bình đứng thứ 4 và cường độ bức xạ trung bình đứng thứ 5 trong 16 tỉnh thành có tiềm năng về năng lượng mặt trời đã được khảo sát trên cả nước.

Qua đó, tiềm năng từ năng lượng mặt trời để sản xuất điện là 0,733kWh/m2/ngày (Tính theo hiệu suất chuyển đổi pin năng lượng mặt trời là 15% của hãng Red Sun).

Tận dụng tiềm năng sẵn có, từ năm 1988, thành phố Đà Nẵng đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời vào thực tế, các thiết bị đó là: Hệ thống nước nóng, các loại bếp nấu, các hệ thống sấy nông, lâm, hải sản bằng năng lượng mặt trời.

Đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và ứng dụng năng lượng tái tạo giai đoạn 2011-2015 tại thành phố Đà Nẵng do Sở Khoa học Công Nghệ Đà Nẵng chủ trì đã được nghiên cứu, triển khai áp dụng nhằm khai thác có hiệu quả  nguồn năng lượng tái tạo đặc biệt là năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng .  

Được biết, trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ  Đà Nẵng và Hiệp hội đồng quốc tế (ICA) dự kiến sẽ tiếp tục hợp tác để khảo sát, nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch triển năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015.


  • 16/12/2011 03:00
  • PV
  • 19739


Gửi nhận xét