Đà Nẵng: 470 tỷ đồng cải tạo, phát triển lưới điện phân phối

Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết, Bộ Công Thương vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 2 tiểu dự án cải tạo, phát triển lưới điện phân phối quận Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang với tổng mức đầu tư 470 tỷ đồng.

Đây là các tiểu dự án thuộc dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) có quy mô 224 km đường dây trung áp, 63 km đường dây hạ áp, 83 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 17,2 MVA. Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ vốn 318,2 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của chủ đầu tư là Tổng công ty Điện lực miền Trung, trực tiếp quản lý dự án là Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

Trong đó, tiểu dự án quận Sơn Trà có quy mô 60 km đường dây trung áp, 32 trạm biến áp với tổng dung lượng 9.050 kVA, 41 km đường dây hạ áp, di dời và hoàn trả đấu nối 16.656 công tơ, lắp đặt mới 10 máy đóng cắt 24 kV, với tổng mức đầu tư 219 tỷ đồng.

Tiểu dự án quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang có quy mô 164 km đường dây trung áp, 51 trạm biến áp có tổng dung lượng 8.160 kVA, 22 km đường dây hạ áp, lắp đặt mới 15 máy đóng cắt với tổng mức đầu tư 251 tỷ đồng.

2 tiểu dự án được thực hiện trong 3 năm (2016 - 2018), sau khi hoàn thành sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện ở các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang với khoảng 85.800 hộ dân được hưởng lợi.