Cuối tháng 4/2015, hoàn thành việc khảo sát xây dựng hệ thống SCADA và TBA 110 kV không người trực của EVNSPC

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, liên danh nhà thầu Siemens (Đức), đơn vị triển khai thực hiện dự án “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) và trạm biến áp 110 kV không người trực” sẽ hoàn thành việc khảo sát xây dựng hệ thống SCADA và TBA 110 kV không người trực vào cuối tháng 4/2015.

Dự án xây dựng hệ thống SCADA và trạm 110 kV không người trực do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) chủ đầu tư, dự án là một giải pháp chiến lược của EVNSPC nhằm hiện đại hóa lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện và là bước cơ bản tiến tới điều khiển từ xa, tăng chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng năng suất lao động.

Theo EVNSPC, tại buổi làm việc kiểm điểm tình hình thực hiện dự án cuối tháng 3 vừa qua liên danh nhà thầu này cho biết, hiện đã tiến hành khảo sát được 45 TBA 110 kV cùng 10 vị trí đặt recloser (thiết bị đóng cắt tự động) điển hình.

Song song với việc khảo sát và xây dựng hệ thống SCADA và TBA 110 kV không người trực, liên danh nhà thầu Siemens cũng đã triển khai việc đào tạo chuyển giao công nghệ cho các kỹ sư của EVNSPC tại Singapore từ ngày 9/3/2015, sau khóa đào tạo chuyển giao công nghệ những khóa đào tạo về viễn thông, bảo trì và vận hành sẽ được triển khai.

Được biết, Trung tâm điều khiển chính được đặt tại EVNSPC, Trung tâm điều khiển dự phòng sẽ đặt tại Công ty Lưới điện cao thế miền Nam; 42 Trung tâm điều khiển xa được đặt tại 21 tỉnh/thành phố để giám sát điều khiển trạm 110 kV và các thiết bị đóng cắt tự động trên các tuyến trung thế…

Việc cải tạo, nâng cấp hệ thống SCADA tại 104 trạm biến áp 110 kV hiện hữu sẽ làm cơ sở cho xây dựng trạm biến áp không người trực trong tương lai.

 


  • 03/04/2015 07:40
  • Minh Đức
  • 2732


Gửi nhận xét