Cung cấp dịch vụ điện năng tại Trung tâm hành chính công các tỉnh/thành phố

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện “một cửa liên thông” với các cơ quan quản lý nhà nước, tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi tiếp cận các dịch vụ điện năng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực, công ty điện lực trực thuộc làm việc với UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để cung cấp dịch vụ điện thành dịch vụ công.

Theo đó, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị chủ động làm việc với các địa phương trên cả nước để cung cấp các dịch vụ điện năng tại Trung tâm hành chính công của các tỉnh, thành phố. 

Được biết, hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiếp nhận các dịch vụ cấp điện mới (qua lưới hạ áp, trung áp) tại trung tâm hành chính công của tỉnh và các huyện/thành phố trong tỉnh. Theo đó, khách hàng xây dựng trạm biến áp chuyên dùng đấu nối vào lưới điện trung áp và khách hàng sử dụng điện từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khi có nhu cầu mua điện có thể đến phòng giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công của 14 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh để làm thủ tục. 

Cùng với đó, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội cũng đã làm việc với UBND TP Hà Nội thống nhất việc kết nối và cung cấp các dịch vụ điện thành dịch vụ công trực tuyến tại cổng thông tin của UBND Thành phố; Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng kết nối với UBND TP. Thừa thiên Huế để cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Ngoài ra, các tổng công ty điện lực cũng đã cập nhật công khai thủ tục hành chính các dịch vụ trực tuyến trên website chăm sóc khách hàng, giúp khách hàng nắm bắt thủ tục, trình tự thực hiện, thời gian và chi phí giải quyết các dịch vụ điện.

Các tổng công ty cũng đang thực hiện nâng cấp website chăm sóc khách hàng nhằm cung cấp đầy đủ các dịch vụ điện trực tuyến và thanh toán tiền điện trên website, hoàn thành trước tháng 12/2017. Sau khi hoàn thành, các dịch vụ điện sẽ đáp ứng các yêu cầu dịch vụ trực tuyến cấp độ 3, cho phép khách hàng có thể gửi yêu cầu, hồ sơ trực tuyến mà không cần phải đến trực tiếp phòng giao dịch khách hàng, điện lực sẽ chủ động liên hệ với khách hàng hẹn thời gian giải quyết...

 

 


  • 25/09/2017 02:45
  • Thùy Lê