Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam tuyển dụng lao động

Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam tuyển dụng 02 lao động quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành các hệ thống thiết bị Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang.

Xem/tải thông báo tuyển dụng tại đây

- Xem/tải mẫu hồ sơ tuyển dụng tại đây


  • 06/07/2021 10:22
  • Công ty Thủy điện Tuyên Quang
  • 9733