Công ty Thủy điện Sơn La tọa đàm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

Ngày 26/3, Công ty Thủy điện Sơn La đã tổ chức buổi tọa đàm tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (AT-VSLĐ, BHLĐ, PCCN) hưởng ứng tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 18 năm 2016.

Tại buổi tọa đàm, các học viên đã được cung cấp những kiến thức về Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 25/6/2015; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 và Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 22/11/2013.

Tọa đàm còn tạo cơ hội để các học viên trao đổi những tình huống thực tế tại nhà máy có nguy cơ gây mất an toàn lao động, cùng thảo luận đưa ra những giải pháp xử lý, không để xảy ra sự cố cháy nổ; đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 18, vừa qua, Công ty Thủy điện Sơn La còn phát động phong trào thi đua thực hiện Đại tu tổ máy số 5 an toàn, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; thực hiện phong trào vệ sinh khơi thông cống rãnh khu vực nhà máy và khu tập thể Công ty; tổ chức phun thuốc diệt muỗi quanh khu tập thể của Công ty.

 


  • 30/03/2016 09:32
  • Nguyễn Đắc Cường
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét