Công ty Thủy điện Sơn La hoàn thành kế hoạch năm 2015

Đúng 20h00’ ngày 18/12, sản lượng điện phát năm 2015 của Công ty Thủy điện Sơn La đạt 8,217 tỷ kWh (đạt 100% kế hoạch Tập đoàn giao năm 2015). Sản lượng điện phát lũy kế từ khi phát điện đến hết ngày 18/12/2015 đạt 38,015 tỷ kWh.

 

Ngày 18/12, Công ty Thủy điện Sơn La đã hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất năm 2015

Kết quả này khẳng định đến hết năm 2015, Công ty sẽ hoàn thành vượt mức sản lượng điện được giao. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Công ty hoành thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch.

Với những kết quả này, tập thể CBCNV trong Công ty Thủy điện Sơn La đã lập thành tích quan trọng chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21/12/1954-21/12/2015) và hướng tới kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Công ty Thủy điện Sơn La.

 


  • 21/12/2015 01:55
  • Tin và ảnh: Nguyễn Đắc Cường
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét