Công ty Thủy điện Ialy: Chủ động ứng phó trước mùa mưa bão 2016

Để chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong năm 2016, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão, lũ gây ra, Công ty Thủy điện Ialy đã xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2016 đến tất các các đơn vị và cán bộ công nhân viên.

Ông Đoàn Tiến Cường – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết: Công ty Thủy điện Ialy đang quản lý vận hành 3 hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên gồm Pleikrông (dung tích hồ chứa hơn 1 tỷ m3), hồ Ialy (hơn 1 tỷ m3) và hồ Sê San 3 khoảng 92 triệu m3.

Theo dự báo, sau hiện tượng El Nino, cuối năm nay La Nina xuất hiện sẽ gây mưa bão lớn. Để chủ động ứng phó với thiên tai, Công ty đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN do Giám đốc Công ty làm trưởng ban, đã kiện toàn các đội xung kích tại từng nhà máy; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm thi hành các chỉ đạo của Trưởng ban.

Công ty Thủy điện Ialy sẵn sàng các phương án PCTT&TKCN năm 2016

Công ty đã xây dựng và trình Bộ Công Thương phê duyệt 3 phương án phòng chống lụt bão cho 3 Nhà máy đảm bảo an toàn đập; khảo sát tình trạng các công trình thủy công, đường giao thông, các dây chuyền sản xuất của 3 nhà máy trong đó có đánh giá các rủi ro thiên tai để xây dựng các phương án ứng phó và giảm nhẹ thiên tai sát với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, Công ty đã tổ chức diễn tập 03 tình huống ứng phó thiên tai tại 03 Nhà máy để huy động vào cuộc diễn tập từ Ban chỉ huy cấp Công ty đến từng công nhân làm việc tại từng Nhà máy nhằm sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai, tổ chức sát hạch kỹ năng thao tác các công trình phòng chống thiên tai cho các lực lượng vận hành hồ chứa…

Đồng thời, Công ty cũng tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cộng cồng cư dân địa phương, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ đập và nâng cao kỹ năng phòng tránh khi có lũ trên các sông.


  • 11/06/2016 11:00
  • Minh Nguyên