Công ty Điện lực Lạng Sơn: Huy động 100% quân số khi có bão, lũ

“Khi có thông tin mưa, bão, lũ có thể xảy ra, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) sẽ huy động 100% quân số trực 24/24h tại các đơn vị để sẵn sàng ứng phó với bão, lũ”, ông Phạm Minh Tuấn – Phó Giám đốc PC Lạng Sơn cho biết.

Theo ông Tuấn, để chủ động ứng phó với bão, lũ năm nay, bên cạnh việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và Đội xung kích cơ sở, PC Lạng Sơn đã xây dựng phương án PCTT&TKCN với phương châm 4 tại chỗ, trong đó Đội xung kích làm lực lượng nòng cốt.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lạng Sơn tổ chức diễn tập phòng chống lụt, bão cho các đơn vị - Ảnh Báo Lạng Sơn

Không những vậy, Công ty đã tổ chức diễn tập sự cố toàn Công ty vào ngày 24/5/2016, nhằm bồi huấn kiến thức về công tác PCTT&TKCN cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị, giúp cán bộ công nhân viên xử lý các tình huống xảy ra trong PCTT&TKCN một cách thành thục, sẵn sàng khi có bão, lũ xảy ra.

Ngoài ra, Công ty đã tiến hành kiểm tra trên lưới điện trước mùa mưa bão. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và lập phương án khắc phục các tồn tại trước mùa mưa bão.

Đặc biệt, khi có thông tin mưa, bão, lũ có thể xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị sẽ tổ chức họp phân công trách nhiệm đến từng thành viên, tổ chức kiểm tra việc triển khai của các đơn vị trong phòng chống mưa, bão lũ về quân số trực, trang bị dụng cụ, vật tư thiết bị khắc phục sự cố cũng như công tác thông tin liên lạc.

Cùng với đó, Ban chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty, Tiểu ban chỉ huy PCTT&TKCN của các điện lực đã gửi văn bản đến UBND thành phố, huyện, xã, thị trấn đề nghị phối hợp với ngành điện trong việc tuyên truyền an toàn điện trong mùa mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền an toàn điện trong mùa mưa bão, với việc lắp đặt 452 pa nô tuyên truyền về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, tuyên truyền an toàn điện nông thôn tại các trường học, UBND các xã trên địa bàn tỉnh.


  • 03/06/2016 09:44
  • Minh Nguyên