Công ty Điện lực Hoàng Mai vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2020

Dù mới kết thúc quý III, Công ty Điện lực Hoàng Mai (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội - EVNHANOI) đã 'cán đích' nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Theo ông Nghiêm Xuân Dục - Giám đốc PC Hoàng Mai (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội), quận Hoàng Mai mặc dù có diện tích nhỏ (41 km2) nhưng tổng số dân cư đông (hơn 50 vạn người), mật độ dân cư cao, thành phần dân cư đa dạng,… Hạ tầng kỹ thuật còn khá hạn chế, gây khó khăn trong công tác xây dựng, vận hành lưới điện; một số trạm biến áp (TBA) có bán kính cấp điện xa trên 400m chưa có mặt bằng xây dựng TBA mới để san tải và giảm bán kính cấp điện…

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình sản xuất - kinh doanh, đầu tư - xây dựng của đơn vị gặp nhiều khó khăn, do nơi đây tập trung nhiều khu thương mại, công nghiệp của Thành phố... Dù gặp nhiều khó khăn, PC Hoàng Mai vẫn nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh được EVNHANOI giao.

Theo đó, trong 9 tháng đã qua của năm 2020, sản lượng điện thương phẩm của đơn vị đạt hơn 898,2 triệu kWh, tăng 4,37% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, đơn vị chỉ có 12 sự cố kéo dài đối với lưới điện trung áp và không qua sự cố thoáng qua nào. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện (SAIDI, SAIFI, MAIFI) đều đạt tốt hơn nhiều so với kế hoạch được giao. Tỉ lệ tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng đạt 3,61%, tốt hơn so với kế hoạch EVNHANOI giao năm 2020.

Kết quả sản xuất - kinh doanh của PC Hoàng Mai có nhiều khởi sắc trong 9 tháng năm 2020.

14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt so với kế hoạch giao; riêng chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện 3,43 ngày (nhanh hơn 1,6 ngày so với quy định của EVNHANOI). Tỉ lệ thu nộp tiền điện và thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian của đơn vị đã đạt 100%, vượt chỉ tiêu EVNHANOI giao năm 2020.

Tính đến ngày 30/9/2020, PC Hoàng Mai đã thực hiện kiểm tra và áp giá bán điện vào mục đích sinh hoạt của người thuê trọ theo quy định cho 710 hộ có nhà cho sinh viên, công nhân và người lao động thuê trọ; đề nghị các hộ trên ký cam kết thu tiền điện của người thuê trọ đúng quy định và cập nhật dữ liệu thông tin khách hàng cho thuê trọ vào hệ thống CMIS để quản lý.