Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi ủng hộ gần 400 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DHD) đã tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 394 triệu đồng.

NMTĐ Hàm Thuận nằm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ông Diệp Chí Hiếu – Chủ tịch Công đoàn DHD cho biết: Số tiền trên được trích từ quỹ phúc lợi của Công ty và sự đóng góp tự nguyện của CBNV.

Số tiền trên đã được công ty chuyển khoản tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận (mỗi địa phương 50 triệu đồng), tỉnh Bình Thuận (200 triệu đồng, địa phương có nhiều ca nhiễm COVID-19) và 94 triệu đồng chuyển đến Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (để đóng góp cùng Tập đoàn chuyển tới Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

Số tiền trên tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái của công ty đối với cộng đồng, xã hội và địa phương nơi các nhà máy của công ty đóng chân.

Ông Diệp Chí Hiếu cho biết: Hiện 100% lực lượng vận hành, 50% lực lượng sửa chữa của công ty (tổng cộng 127 người) được cách ly tập trung tại các nhà máy và các khu cư xá để phục vụ vận hành sản xuất trong thời gian cao điểm chống dịch bệnh.

Công ty đang nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục tại tất cả các nhà máy điện của công ty.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi có các nhà máy điện Đa Nhim, Sông Pha (nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận), Hàm Thuận, Đa Mi (nằm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận) và văn phòng làm việc trên địa bàn thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).