Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng giữ vai trò then chốt trong Tập đoàn

Đó là khẳng định của Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh năm 2016, được tổ chức ngày 26/2 tại TP. Huế.

Tới dự Hội nghị có Chủ tịch HĐTV EVN - ông Dương Quang Thành, Thành viên HĐTV EVN - ông Đào Hiếu, Phó tổng giám đốc EVN - ông Nguyễn Tấn Lộc, cùng đại diện các Ban chuyên môn EVN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVN, các tổng công ty điện lực, công ty điện lực,... Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An chủ trì hội nghị.

Năm 2015, EVN đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Dũng- Trưởng Ban Kinh doanh EVN cho biết, năm 2015, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 143,682 tỷ kWh, tăng trưởng 11,7% so cùng kỳ 2014, trong đó điện thương phẩm nội địa đạt 142,443 tỷ kWh, tăng trưởng 11,87%. Doanh thu bán điện của toàn Tập đoàn đạt 234.339 tỷ đồng, tăng 18,88% so với năm 2014.

Sản lượng điện tiết kiệm toàn Tập đoàn là 3,18 tỷ kWh, bằng 2,21% điện thương phẩm và đạt 129,8% kế hoạch. Các tổng công ty điện lực đều đạt và vượt kế hoạch được giao về tiết kiệm điện.

Tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối toàn Tập đoàn trong năm 2015 đạt 7,94%, giảm 0,55% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn 0,06% so với mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 854/QĐ-TTg.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, EVN còn thực hiện tốt công tác cung cấp điện khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo và an sinh xã hội. Đến cuối năm 2015, EVN đã đưa điện đến 100% số huyện trong cả nước; 99,85% số xã, phường, thị trấn có điện và 98,88% số hộ dân có điện. Tổng số khách hàng mua điện trực tiếp của EVN là 23,680 triệu khách hàng, tăng 5,66% so với năm 2014.

Chất lượng dịch vụ khách hàng cũng đã được nâng cao. Theo đó, 14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đều thực hiện tốt hơn năm 2014; trong đó, 12/14 chỉ tiêu đạt tỷ lệ trên 95%. Đồng thời, độ tin cậy cung cấp điện cũng được cải thiện.

Các tổng công ty điện lực đã hoàn thành việc đưa vào hoạt động thêm 4 trung tâm chăm sóc khách hàng, chính thức cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng mang tính chuyên nghiệp trong cả nước. Bên cạnh đó, các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng được triển khai ngày càng rộng rãi, phát triển cả về lượng và chất, đem đến nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện.

Chủ tịch HĐTV EVN - ông Dương Quang Thành chúc mừng những thành tích CBCNV EVN đã đạt được trong công tác kinh doanh năm 2015

Đặc biệt, theo kết quả đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2015 (DB2016) của tổ chức Doing Business – Ngân hàng Thế giới, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam là chỉ số có kết quả thay đổi tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam, tăng 22 bậc và xếp 108/189 quốc gia và nền kinh tế. Nội dung thay đổi quy định của ngành Điện Việt Nam cũng được Doing Business ghi nhận trong danh sách 19 nước cải thiện hiệu quả quy trình tiếp cận điện năng.

Những nỗ lực trong dịch vụ điện năng của EVN đã được khách hàng ghi nhận, ủng hộ. Điểm bình quân mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện toàn EVN năm 2015 là 7,27/10 điểm, tăng 0,38 điểm so với năm 2014. Tất cả các TCTĐL đều có điểm bình quân đạt ≥ 7 điểm, trong đó, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh là đơn vị có điểm cao nhất, đạt 8,00 điểm.

Trong tháng 12/2015, các đơn vị trong Tập đoàn đã tích cực triển khai Tháng tri ân khách hàng. Chương trình lần đầu được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội.

Hoạt động kinh doanh phải vươn top 4 trong ASEAN

Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN - ông Dương Quang Thành đã chúc mừng những thành tích đã đạt được trong lĩnh vực kinh doanh của các đơn vị trong toàn Tập đoàn, đồng thời cám ơn sự nỗ lực, cố gắng của CBCNV EVN.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng chỉ ra một số tồn tại và hạn chế về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia về chỉ số tiếp cận điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, công tác truyền thông... Đồng thời, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu các đơn vị trong Tập đoàn cần tập trung làm tốt để cải thiện vị thế của EVN cũng như của Việt Nam.

Giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục được Chính phủ giao giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo nhu cầu cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,5 – 7%/năm và tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An trao  cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các  đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác kinh doanh năm 2015

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An nhấn mạnh, kinh doanh và dịch vụ khách hàng đóng vai trò then chốt trong hoạt động của Tập đoàn. EVN đặt mục tiêu trở thành 1 trong 4 đơn vị điện lực hàng đầu ASEAN, theo đó, hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng cũng cần phải đứng top 4 trong ASEAN.

Tổng giám đốc EVN chỉ đạo các đơn vị cần tập trung nguồn lực, tạo ra đột phá trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Các đơn vị trong Tập đoàn cần chú trọng cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quản lý, nâng cao ứng dụng công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động; đồng thời chú trọng hoạt động truyền thông, tạo dựng hình ảnh của Tập đoàn trong xã hội... Đặc biệt, các đơn vị cần chú trọng đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng  cho CBCNV.

Tại Hội nghị, đại diện các tổng công ty điện lực, công ty điện lực đã thảo luận, đóng góp các giải pháp về điều hành giảm tổn thất điện năng, cải tạo nâng cấp lưới điện, kinh nghiệm triển khai các chương trình tiết kiệm điện... nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2016.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu đã được nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương và và Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Điện lực EVN vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh năm 2015.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kinh doanh giai đoạn 2011-2015:

Điện thương phẩm tăng trưởng bình quân 10,49%, Tập đoàn đã cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

EVN đầu tư cấp điện lưới quốc gia cho các huyện đảo, nâng cấp cải tạo lưới điện nông thôn... Đến hết năm 2015, 98,88%  số hộ dân trên cả nước đã có điện, vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra (98%) theo Quyết định 854/QĐ-TTg.

Đến hết năm 2015, tổng số khách hàng mua điện trực tiêp của EVN là 23,7 triệu khách hàng, tăng 6,2 triệu khách hàng, gấp 1,35 lần so với cuối năm 2010. Tốc độ tăng trưởng bình quân 6,26%/năm.

Tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm từ 10,15% năm 2010 xuống còn 7,94% cuối năm 2015 và đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (tại Quyết định số 854/QĐ-TTg). Tính chung trong 5 năm, tổn thất điện năm giảm được 2,21%; bình quân mỗi năm giảm 0,442%.

Dịch vụ khách hàng có nhiều biến chuyển, chất lượng ngày càng được nâng cao. Đến cuối năm 2015, điểm bình quân mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện toàn EVN đạt 7,27/10 điểm.

Hệ thống đo đếm điện năng được chuyển từ thủ công sang bán tự động và tiến tới tự động hoàn toàn. Số lượng công tơ điện tử đã lắp đặt trên 5 TCTĐL đã tăng trưởng hơn 16 lần so với cuối năm 2010.

Các chương trình tiết kiệm điện và hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện đã góp phần tiết kiệm được 11,88 tỷ kWh và giảm 7.406 tấn CO2 thải ra ngoài môi trường. Nhận thức về tiết kiệm điện trong xã hội được nâng cao, các thiết bị tiết kiệm điện đã được sử dụng rộng rãi.

 

Mục tiêu năm 2016 về công tác kinh doanh của EVN:

Sản lượng thương phẩm đạt 159,1 tỷ kWh, tăng 10,7% so với năm 2015;

Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: 7,7%.

Độ tin cậy cung ứng điện của toàn Tập đoàn: SAIDI: 1.655 phút, SAIFI: 12,31 lần, MAIFI: 2,58 lần;

Thời gian tiếp cận điện năng: 10 ngày (thời gian giải quyết thủ tục của đơn vị Điện lực).

Năng suất lao động SXKD điện tăng 8-10% so với năm 2015. Kinh doanh điện năng có lợi nhuận.

Mức độ hài lòng của khách hàng: toàn EVN đạt 7,52 điểm

 


  • 26/02/2016 04:36
  • Minh Hạnh
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét