Công nghệ mới giảm 50% giá thành xây dựng nhà máy điện địa nhiệt

Công ty Phát triển Năng lượng Địa nhiệt AltaRock Energy (Hoa Kỳ) đã tự nghiên cứu tạo ra các hồ chứa địa nhiệt bằng công nghệ riêng. Họ đã tạo được ba hồ chứa địa nhiệt từ một chiếc giếng. Những hồ chứa nhân tạo này có thể làm tăng sản lượng điện, trong khi chi phí xây dựng một nhà máy điện địa nhiệt có thể giảm tới 50%.

Những hồ chứa nhân tạo được xây dựng tại khu vực Newberry Enhanced Geothermal System (EGS) Demonstration, gần núi lửa cổ ở Oregon (Hoa Kỳ). Các hồ chứa này được tạo ra nhờ đưa nước lạnh vào các tấm đá nóng có độ thấm thấu thấp, làm khuyến đại những vết nứt trong phiến đá. Sau đó, nước nóng trên bề mặt sẽ chảy vào hồ chứa nhân tạo. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 20 triệu USD cho dự án này.

Những hồ chứa nhân tạo giúp tăng sản lượng điện, tổng chi phí để xây dựng một nhà máy địa nhiệt có thể giảm tới 50%.

Dự án này có khả năng tiết kiệm chi phí nhờ tạo ra nhiều hồ chứa nước nóng từ một giếng, hoặc một địa điểm. Hợp chất polime có thể phân hủy sinh học đã được sử dụng tại khu vực Newberry trong quá trình xây dựng hồ chứa.

Tin rằng, năng lượng địa nhiệt có tiềm năng phát triển mạnh vì ít ảnh hưởng đến môi trường và có thể tạo ra năng lượng sạch vào bất cứ thời điểm nào. Trong khi đó, năng lượng gió và năng lượng mặt trời là những nguồn năng lượng không liên tục. Được biết, từ trước tới nay, năng lượng địa nhiệt thường gắn với vùng đất Iceland. Tuy nhiên, không có lý do gì để nguồn năng lượng này không thể mở rộng ra toàn thế giới.


  • 20/02/2013 10:12
  • Theo VNEEP
  • 16195


Gửi nhận xét