Công điện rút ngắn thời gian lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2015 - 2016

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa có Công điện hỏa tốc gửi Giám đốc Sở NN&PTNT 12 tỉnh/thành phố Trung du và Đồng bằng Bắc bộ và Giám đốc các Công ty khai thác Công trình thủy lợi trên địa bàn về việc rút ngắn thời gian lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2015-2016. Sau đây là toàn văn Công điện:

 

 


  • 25/01/2016 09:32
  • BBT
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét