Công điện khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

Công điện khẩn số 34/CĐ-TW hồi 9h30 ngày 29/9/2011 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

Cong dien bao so 05 ngay 29-9-2011 bao NASAT.doc


  • 29/09/2011 11:15
  • Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương