Công điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về chủ động đối phó với bão số 5

Ngày 16/8/2012, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Công điện số 164/EVN-KTSX về chủ động đối phó với bão số 5. Mời độc giả xem file đính kèm

 

cong dien 164 EVN.pdf
cong dien 03 Van phong thuong truc.pdf
cong dien 32 Ban chi dao.pdf


  • 16/08/2012 05:00
  • EVN