Công điện của EVN về đảm bảo cung cấp điện trong các ngày nắng nóng

Để cung ứng điện an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đồng thời đảm bảo thực hiện công tác dịch vụ khách hàng, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa gửi công điện số 2983/CĐ-EVN ngày 20/7 yêu cầu các Tổng công ty Điện lực thực hiện một số giải pháp đảm bảo điện.

Cụ thể, khi nhiệt độ ngoài trời cao từ 36oC, các Tổng công ty điện lực phải dừng thực hiện các công việc thao tác trên lưới điện nhằm tránh gây mất điện cho khách hàng.

Đồng thời, các đơn vị cần bố trí tăng cường lực lượng ứng trực khi nhiệt độ ngoài trời cao từ 35oC để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng.

Bên cạnh đó, các tổng công ty điện lực cần tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, kịp thời trả lời khách hàng khi mất điện, cung cấp thông tin cơ quan báo chí khi có yêu cầu.

Thực tế, nắng nóng diện rộng trên cả nước trong những ngày gần đây khiến phụ tải điện tăng đột biến, dẫn đến nguy cơ quá tải đường dây, trạm biến áp trung, hạ thế, nhảy aptomat, gây mất điện khách hàng. Do đó, Tập đoàn chỉ đạo các tổng công ty điện lực cần tăng cường công tác quản lý vận hành, kiểm tra và thực hiện kịp thời các biện pháp san tải, cân, đảo pha, hoán đổi máy biến áp để tăng cường khả năng cấp điện.

Các tổng công ty điện lực cũng cần tổ chức tốt hoạt động của các Trung tâm chăm sóc khách hàng, duy trì số điện thoại nóng để tiếp nhận thông tin báo mất điện của khách hàng, nhanh chóng xử lý để khôi phục cấp điện lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đồng thời thực hiện thông báo đúng theo quy định.


  • 20/07/2016 03:28
  • T.Linh