Công điện của EVN về chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 10/7/2020, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVN đã ban hành Công điện số 4713/EVN-AT về chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chi tiết Công điện tải về Tại đây

Trước đó, ngày 7/7/2020, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 4905/CĐ-PCTT về chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Chi tiết Tại đây.

 


  • 10/07/2020 05:08
  • Ban An toàn EVN
  • 3669