Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 3

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng vừa ký quyết định Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 3 (Genco 3), doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 1/1/2015.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu EVN thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Genco 3, có trách nhiệm xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương án sắp xếp lao động, phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án cổ phần hóa, dự thảo điều lệ và các nội dung có liên quan đến cổ phần hóa Genco 3 theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, EVN cũng có trách nhiệm công bố giá trị doanh nghiệp, thông qua phương án cổ phần hóa; báo cáo Bộ Công Thương thẩm định việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phương án cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm 2015.

Xem chi tiết tại file đính kèm

7025 quyet dinh co phan hoa cua Genco3.pdf


  • 12/11/2014 08:33
  • Nghi Viên
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét