Cơ chế giá điện sẽ được vận hành như thế nào?

Theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2017. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một cách dễ hiểu nhất về việc vận hành của cơ chế giá điện mới.

 


  • 19/07/2017 04:23
  • Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
  • 12618