Chuyển đổi số tại Tổng công ty Điện lực miền Nam đang đi đúng lộ trình

Đó là khẳng định của ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại buổi làm việc đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 21/9.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác EVN có ông Lê Xuân Hải – Thành viên HĐTV EVNSPC.

Buổi làm việc của Thành viên HĐTV EVN Đinh Thế Phúc với Tổng công ty Điện lực miền Nam - Ảnh: Lê Nhân.

Buổi làm việc tập trung đánh giá, thảo luận kết quả triển khai đề án hiện đại hóa công tác xây dựng phần mềm và áp dụng quy trình Agile Scrum tại EVNSPC, cũng như tình hình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của EVNSPC. Quy trình Agile Scrum là một phương pháp quản lý dự án linh hoạt và hiệu quả trong việc phát triển phần mềm, giúp EVNSPC cải thiện tính linh hoạt, tăng năng suất và giảm thời gian phát triển sản phẩm.

Thành viên HĐTV EVN Đinh Thế Phúc đánh giá cao kế hoạch triển khai của EVNSPC và khẳng định EVNSPC đã, đang thực hiện chuyển đổi số đúng định hướng, đạt được các mục tiêu, chỉ theo đúng lộ trình EVN giao một cách hiệu quả. 

Lãnh đạo EVN cũng khuyến khích EVNSPC duy trì phát huy hiệu quả tích cực đã đạt được khi áp dụng quy trình Agile Scrum trong toàn bộ hệ thống EVNSPC.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng tập trung trao đổi vào việc nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của EVNSPC.

Dịp này, EVNSPC cam kết tiếp tục thúc đẩy mục tiêu hiện đại hóa, áp dụng các công nghệ tiên tiến, sử dụng trí tuệ nhân tạo làm động lực tạo ra nhiều hơn các ứng dụng, cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng tốt nhất dịch vụ khách hàng toàn khu vực miền Nam.


  • 22/09/2023 09:29
  • Lê Nhân
  • 4296