Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của EVN

Đây là nội dung của Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 13/2/2018 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ban hành. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của EVN trong giai đoạn 2016 - 2020 là đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân khoảng 10,08%/năm, đưa vào vận hành 21 tổ máy với tổng công suất 6.100 MW...

Theo Quyết định, một trong những nhiệm vụ chính của EVN giai đoạn này là đầu tư phát triển các dự án, công trình nguồn điện và lưới điện được giao trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và các địa phương, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; Đồng thời nghiên cứu đầu tư phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo, đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình điện.

Trong đó, Tập đoàn có trách nhiệm đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 10,08%/năm và chuẩn bị phương án để có thể đáp ứng đủ nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao hơn.

Cũng trong giai đoạn này, EVN bảo đảm tiến độ đưa vào vận hành 21 tổ máy thuộc 12 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.100 MW, trong đó có các dự án trọng điểm như Nhà máy Thủy điện Lai Châu (đã đưa vào vận hành năm 2016); các dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III, Duyên Hải III mở rộng, Vĩnh Tân IV, Vĩnh Tân IV mở rộng và Thái Bình I.

Khởi công xây dựng 8 công trình nguồn điện với tổng công suất  5.540 MW, trong đó có các công trình như: Thủy điện Ialy mở rộng, Hòa Bình mở rộng, Trị An mở rộng; nhiệt điện Vĩnh Tân IV mở rộng (đã khởi công năm 2016); nhiệt điện Ô Môn III; nhiệt điện Ô Môn IV; nhiệt điện Quảng Trạch I; nhiệt điện Quảng Trạch II,...

Về lưới điện, dự kiến đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành khoảng 300 công trình truyền tải 500 kV, 220 kV với tổng chiều dài 12.200 km đường dây và tổng dung lượng trạm biến áp khoảng 66.000 MVA. Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện, khắc phục tình trạng quá tải, nghẽn mạch, cải thiện chất lượng điện áp và đáp ứng mục tiêu đến năm 2020 hệ thống lưới điện truyền tải từ 220 kV trở lên trên toàn quốc và lưới điện 110 kV tại các thành phố lớn đạt tiêu chuẩn độ tin cậy N-1 để đảm bảo cung ứng điện với độ tin cậy cao.

Nghiên cứu việc đầu tư lưới điện liên kết với các nước trong khu vực để tăng cường nhập khẩu điện từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Campuchia và Trung Quốc, bao gồm các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối với lưới điện các nước và các trạm biến áp, trạm chuyển đổi AC-DC-AC (back to back).

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh219TTCP2018.pdf