Chỉ đạo 6 xã bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty Điện lực Nghệ An trong quý 3

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở Công thương, Tài chính, Công ty Điện lực Nghệ An, UBND thành phố Vinh và các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

Theo báo cáo của Sở Công thương, đến 31/7/2015, đã có 416 xã bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp quản lý, bán điện với tổng trị giá của các cá nhân, tổ chức đóng góp trên 170 tỷ đồng. Đến nay, vẫn còn 6 xã chưa bàn giao trong đó Diễn Châu còn 4 xã (Diễn Hồng, Diễn Kỷ, Diễn Nguyên, Diễn Liên), Quỳnh Lưu còn xã Quỳnh Bá, Tp Vinh còn xã Nghi Liên, và HTX Đại Huệ, xã Hưng Đạo. Ngoài ra  còn 2 doanh nghiệp tư nhân là Công ty TNHH Bình Minh, phường Quỳnh Thiện và HTX Quý Vinh, xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) không đồng ý bàn giao.

Về công tác hoàn trả vốn đầu tư, đối với các tài sản lưới điện hạ áp nông thôn giao nhận trước ngày 3/2/2010, toàn bộ hồ sơ giao nhận trong giai đoạn này các chủ sở hữu đều thống nhất bàn giao theo nguyên tắc tăng giảm vốn vì vậy không thuộc đối tượng hoàn trả.

Đối với các tài sản lưới điện hạ áp nông thôn giao nhận sau ngày 3/2/2010, tính đến hết năm 2013 có 43 chủ tài sản có hồ sơ tiếp nhận theo nguyên tắc hoàn trả theo Thông tư 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 3/2/2010 liên bộ: Công Thương, Tài chính với giá trị 16,7 tỷ đồng. Công ty điện lực đã có văn bản đề nghị các xã đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ hoàn trả nhưng đến nay mới nhận được hồ sơ hoàn trả của 8 xã. Riêng đối với các tài sản lưới điện hạ áp nông thôn giao nhận sau ngày 4/12/2013 (102 xã mới thực hiện), các tài sản lưới điện hạ áp nông thôn ngoài dự án REII do không có hồ sơ gốc nên bên giao và bên nhận xã định còn lại theo phương pháp đánh giá theo giá trị thực tế. Bên giao và bên nhận đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh: Bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực của các cấp ngành, chính quyền địa phương, của ngành điện lực. Hiện toàn tỉnh chỉ còn 6 xã chưa bàn giao, nguyên nhân chính do cách chỉ đạo, do đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo các tổ chức quản lý điện nông thôn tiếp tục thực hiện kế hoạch giao nhận và hoàn trả, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc xác định cơ cấu nguồn vốn để hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Công ty điện lực Nghệ An tập trung lực lượng để hoàn chỉnh hồ sơ và tiếp nhận hết các xã còn lại trong quý III/2015, xây dựng kế hoạch vốn để hoàn trả cho các đơn vị đã bàn giao trong năm 2015 và hoàn trả cho UBND tỉnh phần vốn dự án REII đã tiếp nhận. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ định tổ chức định giá, chủ trì phối hợp với Sở Công thương thẩm tra, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trong trường hợp bên giao và bên nhận không thống nhất được tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản bàn giao.


  • 10/08/2015 02:02
  • Theo Báo Nghệ An online
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét