Các hồ chứa thủy điện miền Bắc đang nâng cao mực nước

Thông tin từ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) vào sáng 29/6, lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ so với ngày 28/6. Các hồ chứa lớn đang nâng cao mực nước.

 

Hồ Thủy điện Lai Châu hiện đã cao hơn mực nước chết 26,56m

Mực lước về hồ thủy điện miền Bắc giao động nhẹ so với ngày 28/6.

Cụ thể: hồ Lai Châu: 499m3/s; hồ Sơn La: 834m3/s; hồ Hòa Bình: 616m3/s; hồ Thác Bà: 120m3/s; hồ Tuyên Quang: 540m3/s; hồ Bản Chát: 297,7m3/s.

Mực nước của phần lớn các hồ đang cao hơn mực nước chết từ 11-26m. Chỉ riêng hồ Thác Bà, mực nước vẫn thấp, chỉ cao hơn mực nước chết 1,5m

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ, chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành và nâng cao mực nước phát điện; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ, nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.

Các hồ mực nước thấp gồm Thác Bà, Bản Vẽ, Đồng Nai 3, Thác Mơ.

Một số thủy điện phát điện hạn chế, cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp gồm: Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyện hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ.

 


  • 29/06/2023 12:19
  • B. Hoa
  • 5018