Cà Mau đầu tư gần 900 tỷ đồng đưa điện về nông thôn

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau - Thiều Văn Minh vừa cho biết, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt là Dự án 2081) với tổng mức đầu tư lên tới 892 tỷ đồng được ưu tiên triển khai ở một số vùng nông thôn trên địa bàn 76 xã thuộc 8 huyện Đầm Dơi, U Minh, Thới Bình, Cái Nước, Phú Tân, Trần Văn Thời, Năm Căn và Ngọc Hiển.

Dự án có 1.207 trạm biến áp được đầu tư xây dựng mới; chiều dài đường dây trung thế là 858 km, hạ thế là 1.848 km; số hộ dân nông thôn được hưởng lợi từ Dự án này là 31.095 hộ. 

Trong năm 2016, Dự án đã triển khai tới 10 xã thuộc 2 huyện U Minh và Thới Bình; trong đó, đặc biệt ưu tiên cấp điện cho các xã xây dựng nông thôn mới. Kết quả, huyện U Minh được triển khai 8 tuyến, có 202 hộ dân được cấp điện. Huyện Thới Bình triển khai 27 tuyến có 1.309 hộ dân được hưởng lợi. Tổng mức đầu tư là 41 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ 85%, còn lại là vốn đối ứng từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Ông Mai Ngọc Nhẫn, Phó Giám đốc Điện lực U Minh cho biết, U Minh là huyện nghèo nhất tỉnh Cà Mau, vùng sâu vùng xa nên kinh tế chậm phát triển, nhờ sự quan tâm của các cấp địa phương, đến nay, người dân tại những vùng khó khăn đã có điện, người dân rất vui mừng. Có điện về sẽ tạo thêm động lực cho kinh tế huyện phát triển.

Còn theo Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau - Nguyễn Văn Hắn, Dự án 2081 trực tiếp hỗ trợ cho từng hộ dân có điện sản xuất và sinh hoạt, chấm dứt tình trạng nhà không có điện hoặc sử dụng điện chia hơi. Trong thời gian tới, chính quyền sẽ tích cực hỗ trợ, hợp tác với ngành Điện để dân trong xã nhà đều có điện. 

Ông Trần Quốc Mạnh, một nông dân xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau vui mừng cho biết, cách đây 10 năm người dân vùng này không biết khi nào có điện, nhưng nay các hộ dân đã có điện, xã được công nhận nông thôn mới, mở ra cuộc sống mới cho nông dân nông thôn. 

Theo mục tiêu của Dự án 2081, đến năm 2020, khi Dự án hoàn thành, tỷ lệ hộ dân tỉnh Cà Mau được lắp công tơ điện chính sẽ là 99%, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, cơ bản hoàn thành việc đưa điện về nông thôn ở tỉnh Cà Mau. 


  • 10/02/2017 02:04
  • Theo TTXVN