Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị các nội dung báo cáo trước Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 1882/TTg-V.III (ngày 27/9/2014) gửi các bộ, cơ quan ngang bộ về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Theo đó, để chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc vào ngày 29/11/2014), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị, trình các Báo cáo của Chính phủ gửi trước đại biểu Quốc hội về 10 nội dung trong đó có 5 nội dung liên quan đến ngành Điện. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ chuẩn bị và trình báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; Dự án thủy điện Sơn La; Dự án thủy điện Lai Châu; Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án thủy điện Sông Bung 4 và Thượng Kon Tum.

Trước đó, ngày 6/8, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp đánh giá về tình hình triển khai về thực hiện Nghị quyết số 62/2013QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP Chính phủ ngày 18/2/2014 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Tại cuộc họp này, Bộ Công Thương cho rằng hầu hết các chủ đập thủy điện đều thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành. Đối với các hồ chứa có nhiệm vụ phòng lũ, không tích nước quá sớm để đảm bảo chủ động cắt giảm lũ cho hạ du đồng thời phối hợp vận hành đáp ứng cơ bản nhu cầu nước cho sinh hoạt, sản xuất, bảo vệ môi trường phía hạ lưu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công Thương vẫn còn một số chủ đầu tư các nhà máy thủy điện có công suất < 30 MW chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập (các nhà máy thủy điện này không phải của Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý). Nguyên nhân được xác định do một số đơn vị chưa cập nhật các quy định của nhà nước; việc phối hợp, đôn đốc, chỉ đạo của các ngành và địa phương chưa thường xuyên và chặt chẽ. Mặt khác do chi phí đầu tư thực hiện lớn, sản lượng điện thấp, các chủ đập không đủ chi trả nợ gốc và lãi vay của vốn đầu tư ban đầu, gặp nhiều khó khăn trong bố trí tài chính để thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn trong vận hành hồ đập.


  • 30/09/2014 09:04
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét