Bổ sung một số dự án an sinh xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đề nghị của UBND tỉnh Sơn La và ý kiến các Bộ về việc đầu tư một số hạng mục, dự án thành phần vùng tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương việc đầu tư 21 dự án cấp thiết phục vụ trực tiếp an sinh xã hội vùng TĐC Thủy điện Sơn La từ số vốn tiết kiệm, còn dư sau quyết toán hoàn thành Dự án di dân, TĐC Thủy điện Sơn La do tỉnh Sơn La quản lý theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.

UBND tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các thông tin về số liệu báo cáo; quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo không vượt số vốn đã giao cho tỉnh Sơn La quản lý theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg.

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, theo dõi theo quy định tại Quyết định số 2009/QĐ-TTg.

Dự án di dân TĐC Thủy điện Sơn La là một trong những dự án thành phần của công trình Thủy điện Sơn La. Theo đó, đã có hơn 20.340 hộ và 93.201 đồng bào thuộc 248 bản, 31 xã trên địa bàn ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La đã phải rời bỏ mảnh đất bao đời gắn bó đến nơi ở mới.

Người dân ở các khu TĐC đã có đời sống tương đối ổn định. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 1,208 triệu đồng/tháng, gấp 3,92 lần so với năm 2005 là 311.000 đồng/người tháng. Tỉ lệ hộ nghèo vùng ngập lòng hồ và mặt bằng công trường nơi đi thời điểm trước di chuyển dân là 43,73%; nhưng tỉ lệ này đã giảm xuống còn 17,11%, giảm 2,56 lần so với trước di chuyển.


  • 25/10/2016 08:59
  • Theo Chinhphu.vn