Bổ sung 2.654 MW nguồn điện vào hệ thống

9 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hòa lưới phát điện 5/7 tổ máy với tổng công suất 2.654/3.314 MW.

Các tổ máy hòa lưới thuộc: Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 (2x540 MW), Nhiệt điện Duyên Hải 1 (2x622 MW), Tổ máy 2 Nhiệt điện Ô Môn 1 (330 MW). 

Dự kiến tháng 12/2015, Tổ máy 1 Thủy điện Lai Châu (400 MW) và Tổ máy 1 Thủy điện Huội Quảng (260 MW) sẽ phát điện (theo đúng kế hoạch đề ra).

Hiện Thủy điện Huội Quảng đã hạ thành công rotor tổ máy 1 vào 4/9/2015; công tác thi công và vận chuyển thiết bị cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra, trong đó hạng mục giếng điều áp hạ lưu (hạng mục đường găng) đến nay đã đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Đối với Thủy điện Lai Châu cũng đã hoàn thành đóng cống dẫn dòng thi công, tích nước hồ chứa vào tháng 6/2015 và dự kiến hạ rotor Tổ máy 1 vào giữa tháng 10/2015.

Để đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện, EVN yêu cầu các ban quản lý dự án đốc thúc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ phát điện Thủy điện Lai Châu, Huội Quảng, đồng thời khởi công được dự án thủy điện Đa Nhim mở rộng, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng trong các tháng còn lại của năm 2015.

Hiện, các dự án nguồn điện cấp bách cấp điện cho miền Nam (gồm các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải) và các dự án Nhiệt điện Thái Bình, Ô Môn 3,4, Thủy điện Sông Bung 2, Trung Sơn, Bắc Ái cơ bản bám sát mục tiêu tiến độ đề ra.


  • 06/10/2015 09:31
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét