Bộ Công Thương: Tăng cường bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp và thương mại

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017 - 2020 giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra chiều 15/2 tại Hà Nội.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự, chỉ đạo và chứng kiến Lễ ký kết.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì Lễ ký kết.

Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định: Lễ ký kết có ý nghĩa không chỉ riêng đối với 2 Bộ, đây còn là yêu cầu to lớn đối với đất nước, với nhân dân. Bộ Công Thương hiểu và nhận thức rõ yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng, nhiệt điện, hóa chất, giày da, khai khoáng, cơ khí...

Cũng theo Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh, Bộ Công Thương không thể đơn phương "độc hành" mà rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 Bộ, cần đổi mới trong các lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu thực tế.

“Trong Chương trình phối hợp này, Bộ Công Thương xác định rõ yêu cầu cụ thể, tập trung quy chế, cách thức, tuy nhiên hai Bộ không thể làm thay nhiệm vụ của nhau mà phải phối hợp cùng thực hiện. Bộ Công Thương tin tưởng, nếu thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần dưới sự giám sát của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng chia sẻ, thế giới khởi đầu kỷ nguyên phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, năng lượng xanh, đổi mới mô hình tăng trưởng. Mối quan hệ giữa môi trường và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội liên quan mật thiết đến nhau. "Để đạt được kết quả trong phát triển bền vững, quản lý môi trường, khai thác hợp lý tài nguyên, 2 Bộ cần phối hợp chặt chẽ bởi các lĩnh vực mà 2 Bộ quản lý đều là những lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường cam kết sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ đã ký kết", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dự và chứng kiến Lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá Chương trình phối hợp được ký kết sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3 mục tiêu chính của chương trình phối hợp công tác:

 - Tăng cường phối hợp giữa hai Bộ trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên; chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại;

 - Kiểm soát chặt chẽ các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, đặc biệt trong  công tác lập và phê duyệt quy hoạch; Quá trình thẩm định, phê duyệt, kiểm soát hoạt động của các dự án sản xuất công nghiệp từ giai đoạn lập, thi công và vận hành chính thức dự án, nhất là các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện, khai thác và chế biến khoáng sản, dầu khí, sản xuất hóa chất và phân bón, sản xuất thép và luyện kim, sản xuất bột giấy, dệt nhuộm và thuộc da;

- Phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai Bộ trong việc quản lý, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại.

8 nội dung phối hợp giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại;

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt các kế hoạch, chiến lược, quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ;

- Quản lý thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa;

- Phát triển ngành công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường, công nghiệp hỗ trợ phục vụ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại;

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

- Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

- Thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại;

- Chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường


  • 16/02/2017 07:00
  • Lưu Quyên