Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến 15h ngày 24/1/2024

Theo báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tính đến 15h00 ngày 24/1/2024, diện tích có nước toàn khu vực là 278.684 ha/492.946 ha, đạt 56,53% (tăng 6,3% so với ngày trước đó). Mực nước trung bình ngày tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1,75m, cao nhất lúc 9 giờ đạt 2,06m.