Bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin ngành Điện lực

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 260/TB-VPCP ngày 8/6/2017, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin ngành Điện lực và giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo vệ an toàn hệ thống máy tính kết nối mạng Internet, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, của cơ quan chủ quản hệ thống thông tin; xác định nguy cơ mất an toàn hệ thống máy tính cơ quan thường trực, đặc biệt các hệ thống thông tin có ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội như giao thông, năng lượng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, trước mắt tập trung các lĩnh vực như giao thông, điện lực; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2017.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Giao thông - Vận tải, Công Thương, Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương chỉ đạo xây dựng các phương án bảo vệ an toàn hệ thống máy tính trong lĩnh vực phụ trách. 

Toàn văn Thông báo có file đính kèm.

Thongbao260VPCP2017.pdf


  • 12/06/2017 07:59
  • Xuân Tiến