Báo cáo Chính phủ các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính EVN trước ngày 28/2/2015

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng kế hoạch thực hiện các đề xuất mà Tư vấn Mercados xây dựng về Các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính của EVN và các đơn vị thành viên, trình Bộ Công Thương và Chính phủ phê duyệt trước ngày 28/2/2015. Đó là nội dụng tại văn bản thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính EVN và các đơn vị thành viên.

Việc cố phần hóa các công ty phát điện sẽ giúp EVN thuận lợi trong thu xếp vốn, tạo thuận lợi hơn cho các Genco trong hoạt động sản xuất , kinh doanh - Ảnh: B.Khang 

Đồng thời, Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương đẩy nhanh quy trình đàm phán các hợp đồng xây dựng- vận hành – chuyển giao (BOT), đảm bảo quyền lợi của các chủ đầu tư và bên mua điện, dự án vận hành đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, chỉ đạo EVN xây dựng phương án để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 1/6/2014 quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân theo hướng. Trong trường hợp, các thông số đầu vào làm giá điện cơ sở cập nhật biến động tăng từ 3-5% so với giá điện hiện hành thì EVN được quyết định điều chỉnh giá; các Bộ Công Thương, Tài chính thực hiện công tác hậu kiểm.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) nghiên cứu phương án quản trị rủi ro tỷ giá (hedging) báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, EVN cần khẩn trương thực hiện kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGenco 3), đồng thời lập kế hoạch cổ phần hóa 2 tổng công ty phát điện còn lại.


  • 31/01/2015 09:25
  • Theo Chinhphu.vn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét