Bản tin dự báo thủy văn hạn vừa các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

I. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH THỦY VĂN TỪ NGÀY 01/04 - 10/04
1.1. Trung Bộ và Tây Nguyên:

     Trong tuần, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Trên một số sông, mực nước ở mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ như sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 1,85m (19h/04/04), sông Trà Khúc tại Trà Khúc 0,15m (07h/05/04); sông ĐắkBla tại Kon Tum: 514,82m (07h/02/04); đặc biệt, mực nước một số sông đã xuống mức thấp lịch sử như sông Mã tại Lý Nhân: 2,11m (07h/06/04), sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng: 2,97m (19h/02/04). Lượng dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đều thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 30-60%, riêng sông Cái Nha Trang và sông La Ngà thiếu hụt từ 71-93%. (Chi tiết bảng số liệu). 
     Hồ chứa thủy lợi: Dung tích phần lớn các hồ chứa vừa và lớn trung bình đạt khoảng 62% dung tích thiết kế (DTTK); khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ đạt từ 65 - 85% DTTK; khu vực Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đạt từ 25-55%, một số hồ thuộc các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng có dung tích trữ thấp như: hồ Hà Nhê (Bình Định) 2,23%, Đá Bàn (Khánh Hòa) 14,11%, Ma Đanh (Lâm Đồng) 13,7%, … 
     Hồ thủy điện: Mực nước hầu hết các hồ chứa ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 1,76-5,0m, một số hồ thấp hơn từ 5,8-9,8m như: hồ A Vương, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn C, Buôn Tua Srah, Đồng Nai 3, Thác Mơ; một số hồ thấp hơn nhiều (từ 13,5-16m) như: Kanak, Yaly, PleiKrông, Hàm Thuận và Đại Ninh; một số hồ xấp xỉ mực nước chết như hồ Ba Hạ, hồ Sê San 4. 
     Tình trạng khô hạn thiếu nước nghiêm trọng đã xảy ra ở các tỉnh như: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, KonTum, Gia Lai và ĐắkLắc.

1.2. Nam Bộ:

     Mực nước trên dòng chính sông Mê Công biến đổi chậm, hiện tại mực nước tại các trạm chính ở vùng thượng và trung lưu sông Mê Công đang ở mức cao hơn TBNN từ 0,7-2,2m, các trạm vùng hạ lưu sông Mê Công cao hơn TBNN từ 0,1- 0,4m. 
     Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều và đạt mức cao nhất tuần vào ngày 09/04, trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,20m (cao hơn TBNN: 0,31m), trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,32m (cao hơn TBNN: 0,4m). Lưu lượng trung bình ngày lớn nhất vào ngày 03/04 tại Tân Châu là 3110m3/s, tại Châu Đốc 619m3/s. 
     Trong tuần, độ mặn tại một số trạm thuộc tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã đạt giá trị lớn nhất vào những ngày đầu tuần, riêng khu vực hạ lưu các sông Nam Bộ đạt giá trị lớn nhất vào những ngày cuối tuần sau đó giảm dần. 
     Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tuần 110,09m (ngày 02/04).

II. DỰ BÁO TỪ NGÀY 11/04 - 20/04
2.1. Trung Bộ và Tây Nguyên

     Trong tuần tới, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên ở mức thấp và thiếu hụt so với TBNN từ 35-60%, riêng sông Cái Nha Trang và sông La Ngà thiếu hụt từ 77-93% . Mực nước trên một số sông thuộc tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, KonTum có khả năng xuống thấp nhất cùng kỳ, một số nơi sẽ đạt mức thấp nhất lịch sử. 
     Tình trạng khô hạn thiếu nước tiếp tục diễn ra tại một số tỉnh như: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, KonTum, Gia Lai và ĐắkLắc….

2.2. Nam Bộ

     Trong tuần tới, mực nước thượng lưu sông Mê Công biến đổi chậm và ở mức cao hơn TBNN từ 0,7 - 2,0m. Mực nước hạ lưu sông Mê Công ở mức xấp xỉ TBNN. 
     Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều và đạt mức cao nhất vào đầu tuần, trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,30m (cao hơn TBNN: 0,41m), trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,40m (cao hơn TBNN: 0,48m). Lưu lượng trung bình ngày tại Tân Châu dao động trong khoảng 2500-3000m3/s, Châu Đốc khoảng 450-600m3/s. 
     Tình hình xâm nhập mặn có xu thế giảm hơn so với tuần trước. 
     Trong tuần tới, mực nước sông Đồng Nai biến đổi chậm.

 
III.BẢNG 1: SỐ LIỆU MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG TRÊN CÁC SÔNG CHÍNH Ở TRUNG, NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN


Ghi chú: Yếu tố đo: H: mực nước (cm), Q: Lưu lượng ( m3/s)
Hmax: mực nước cao nhất tuần

 


  • 13/04/2016 08:21
  • Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét