Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 22/12/2015

 

MỨC BÁO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ TRẠM CHÍNH (ĐƠN VỊ: M)
Mức báo động Bắc Trung Bộ Trung Trung Bộ Nam Trung Bộ Nam Bộ
Cả La Gianh Hương Thu Bồn Trà Khúc Kôn Đà Răng Tiền Hậu
Giàng Nam Đàn Linh Cảm Mai Hoá Kim Long Câu Lâu Trà Khúc Thạnh Hoà Phú Lâm Tân Châu Châu Đốc
I 4.00 5.40 4.50 3.00 1.00 2.00 3.50 6.00 1.70 3.50 3.00
II 5.50 6.90 5.50 5.00 2.00 3.00 5.00 7.00 2.70 4.00 3.50
III 6.50 7.90 6.50 6.50 3.50 4.00 6.50 8.00 3.70 4.50 4.00

 

 

$ArticleNumberNamBoNgan$
I. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Nhận xét

    Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có dao động; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/22/12, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,91m, trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 6,03m.

2. Dự báo

    Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Ngày mai (23/12), mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm. 

     Đây là bản tin cuối cùng mùa lũ 2015.

$date$
II. BẢNG MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO
(CÁC SÔNG MIỀN TRUNG VÀ NAM BỘ)
Đơn vị : cm
Sông Trạm Mực nước thực đo Mực nước dự báo
19h-21/12 7h-22/12 19h-22/12 7h-23/12 19h-23/12 Ngày 26/12
Sông Gianh Mai Hóa 20 21 25 25    
Bồ Phú Ốc 39 33        
Hương Kim Long 53 33 35 30    
Vu Gia Ái Nghĩa 250 273        
Thu Bồn Câu Lâu 76 30 70 30    
Trà Khúc Trà Khúc 170 191 180 170    
Sông Vệ Sông Vệ 201 197        
Sông Côn Thạnh Hòa 605 603 600 595    
Sông Ba Củng Sơn 2748 2675        
Sông Ba Phú Lâm 73 34 65 30    
Cái Nha Trang Đồng Trăng 472 510 500 470    
Lũy Sông Lũy 2316 2314        
La Nga Tà Pao 11627 11624        
DakBla KonTum 51532 51522        
Srêpôk Bản Đôn 16769 16770        
Đồng Nai Tà Lài 11022 11016        

 


  • 22/12/2015 09:00
  • Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét