Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 21/12/2015

 

MỨC BÁO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ TRẠM CHÍNH (ĐƠN VỊ: M)
Mức báo động Bắc Trung Bộ Trung Trung Bộ Nam Trung Bộ Nam Bộ
Cả La Gianh Hương Thu Bồn Trà Khúc Kôn Đà Răng Tiền Hậu
Giàng Nam Đàn Linh Cảm Mai Hoá Kim Long Câu Lâu Trà Khúc Thạnh Hoà Phú Lâm Tân Châu Châu Đốc
I 4.00 5.40 4.50 3.00 1.00 2.00 3.50 6.00 1.70 3.50 3.00
II 5.50 6.90 5.50 5.00 2.00 3.00 5.00 7.00 2.70 4.00 3.50
III 6.50 7.90 6.50 6.50 3.50 4.00 6.50 8.00 3.70 4.50 4.00

 

I. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Nhận xét

    Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông ở Quảng Ngãi, Khánh Hóa và Ninh Thuận đang lên; các sông ở Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên có dao động; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/21/12, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,62m, trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 6,09m.

2. Dự báo

    Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:  Trưa và chiều nay, mực nước các sông ở Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Ninh Thuận sẽ đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Cái Ninh Hòa (tại Ninh Hòa) và sông Cái Phan Rang (tại Tân Mỹ) ở mức BĐ1, các sông ở Quảng Ngãi còn dưới mức BĐ1 sau đó xuống. 
     Ngày mai (22/12), mực nước các sông ở Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Ninh Thuận tiếp tục xuống; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.

$date$
II. BẢNG MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO
(CÁC SÔNG MIỀN TRUNG VÀ NAM BỘ)
Đơn vị : cm
Sông Trạm Mực nước thực đo Mực nước dự báo
19h-20/12 7h-21/12 19h-21/12 7h-22/12 19h-22/12 Ngày 25/12
Sông Gianh Mai Hóa 45 40 50 40    
Bồ Phú Ốc 49 36        
Hương Kim Long 65 43 70 60    
Vu Gia Ái Nghĩa 244 248        
Thu Bồn Câu Lâu 76 43 70 40    
Trà Khúc Trà Khúc 151 162 170 160    
Sông Vệ Sông Vệ 167 198        
Sông Côn Thạnh Hòa 603 609 615 620    
Sông Ba Củng Sơn 2597 2631        
Sông Ba Phú Lâm 65 35 60 30    
Cái Nha Trang Đồng Trăng 381 463 450 410    
Lũy Sông Lũy 2319 2329        
La Nga Tà Pao 11649 11636        
DakBla KonTum 51514 51513        
Srêpôk Bản Đôn 16770 16770        
Đồng Nai Tà Lài 10993 11002        

 

 


  • 21/12/2015 09:00
  • Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét