Bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 19/12/2015

 

MỨC BÁO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ TRẠM CHÍNH (ĐƠN VỊ: M)
Mức báo động Bắc Trung Bộ Trung Trung Bộ Nam Trung Bộ Nam Bộ
Cả La Gianh Hương Thu Bồn Trà Khúc Kôn Đà Răng Tiền Hậu
Giàng Nam Đàn Linh Cảm Mai Hoá Kim Long Câu Lâu Trà Khúc Thạnh Hoà Phú Lâm Tân Châu Châu Đốc
I 4.00 5.40 4.50 3.00 1.00 2.00 3.50 6.00 1.70 3.50 3.00
II 5.50 6.90 5.50 5.00 2.00 3.00 5.00 7.00 2.70 4.00 3.50
III 6.50 7.90 6.50 6.50 3.50 4.00 6.50 8.00 3.70 4.50 4.00

 

I. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN
1. Nhận xét

    Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/19/12, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,36m, trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 6,03m.

2. Dự báo

    Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:  Ngày mai (20/12), mực nước các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có dao động, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.

$date$
II. BẢNG MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO
(CÁC SÔNG MIỀN TRUNG VÀ NAM BỘ)
Đơn vị : cm
Sông Trạm Mực nước thực đo Mực nước dự báo
19h-18/12 7h-19/12 19h-19/12 7h-20/12 19h-20/12 Ngày 23/12
Sông Gianh Mai Hóa 36 67 35 65    
Bồ Phú Ốc 90 60        
Hương Kim Long 64 55 60 60    
Vu Gia Ái Nghĩa 266 269        
Thu Bồn Câu Lâu 65 36 65 35    
Trà Khúc Trà Khúc 155 136 130 125    
Sông Vệ Sông Vệ 134 127        
Sông Côn Thạnh Hòa 595 603 600 600    
Sông Ba Củng Sơn 2641 2588        
Sông Ba Phú Lâm 53 29 50 30    
Cái Nha Trang Đồng Trăng 379 377 376 376    
Lũy Sông Lũy 2316 2309        
La Nga Tà Pao 11631 11615        
DakBla KonTum 51538 51521        
Srêpôk Bản Đôn 16809 16770        
Đồng Nai Tà Lài 10999 10997        

 


  • 19/12/2015 09:00
  • Theo Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét