Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân đồng bằng Bắc Bộ (ngày 25/01/2017)

I. Khí tượng

1.Thời tiết 24 giờ qua:

Không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét.

2.Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 – 48 giờ tới:

Đêm 25 và ngày 26: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ từ 14-24 độ, trời rét.

Đêm 26 và ngày 27: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; Nhiệt độ từ 15-24 độ, trời rét.

II.  Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 24 tháng 01 năm 2017:

                ·  Hồ Hoà Bình là: 2288 m3/s             

                · Hồ Thác Bà là  : 419 m3/s

                · Hồ Tuyên Quang là: 622  m3/s   

                · Lưu lượng tại Yên Bái là: 180 m3/s

2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội : 

Mực nước

 tại Hà Nội

Trị số thực đo

Ngày 24/01

Ngày 25/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

227

222

220

216

215

221

230

240

248

248

247

244

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 26 tháng 01 năm 2017:

                ·  Hồ Hoà Bình là : 238 m3/s               

                ·  Hồ Thác Bà là   : 40 m3/s

                · Hồ Tuyên Quang là: 67 m3/s 

                · Lưu lượng tại Yên Bái là: 190 m3/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :     

 

Trị số Dự báo

Thời gian

Ngày 25/01

Ngày 26/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

240

230

225

220

220

225

235

245

250

245

245

240

Thời gian

Ngày 26/01

Ngày 27/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

230

210

200

190

180

175

180

190

195

190

170

160

Ghi chú :Đây là bản tin cuối cùng của đợt đổ ải đợt 2. 


  • 25/01/2017 11:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương