Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân Đồng bằng Bắc Bộ (ngày 09/02/2017)

I. Khí tượng

1.Thời tiết 24 giờ qua:

Có mưa rải rác. Lượng mưa: <3mm.

2.Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 – 48 giờ tới:

Đêm 09 và ngày 10: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ từ 13-19 độ.

Đêm 10 và ngày 11: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ từ 13-19 độ.

II. Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 08 tháng 02 năm 2017:

 

               ·                    Hồ Hoà Bình là: 1039 m3/s             

  ·                     Hồ Thác Bà là  : 394 m3/s

              ·                     Hồ Tuyên Quang là: 662  m3/s   

              ·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 120 m3/s

2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội : 

Mực nước

 tại Hà Nội

Trị số thực đo

Ngày 08/02

Ngày 09/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

230

221

212

204

191

201

213

221

223

216

206

201

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 10 tháng 02 năm 2017:

·                     Hồ Hoà Bình là : 1185 m3/s            

·                     Hồ Thác Bà là   : 421 m3/s

·                     Hồ Tuyên Quang là: 71 m3/s 

·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 130 m3/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :     

 

Trị số dự báo

Thời gian

Ngày 09/02

Ngày 10/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

200

195

190

185

185

190

195

205

215

210

210

200

Thời gian

Ngày 10/02

Ngày 11/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

200

190

185

180

180

185

190

200

205

205

200

190

 

Ghi chú :Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 13/02/2017 do các hồ thuỷ điện tăng cường phát điện để phục vụ đổ ải vụ Xuân đợt 3 năm 2017 nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên và dao động ở mức 2,0m đến 2,20m.


  • 09/02/2017 04:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương