Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân Đồng bằng Bắc Bộ (ngày 08/02/2017)

I.Khí tượng

1.Thời tiết 24 giờ qua:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

2.Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 – 48 giờ tới:

Đêm 08 và ngày 09: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày không mưa; nhiệt độ từ 15-18 độ.

Đêm 09 và ngày 10: Nhiều mây, không mưa; Nhiệt độ từ 14-17 độ.

II. Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 07 tháng 02 năm 2017:

                ·                     Hồ Hoà Bình là: 2047 m3/s             

                ·                     Hồ Thác Bà là  : 389 m3/s

                ·                     Hồ Tuyên Quang là: 654  m3/s   

                ·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 120 m3/s

2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội : 

Mực nước

 tại Hà Nội

Trị số thực đo

Ngày 07/02

Ngày 08/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

233

230

225

221

225

235

246

256

257

255

248

243

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 09 tháng 02 năm 2017:

                 ·                     Hồ Hoà Bình là : 1160 m3/s            

                 ·                     Hồ Thác Bà là   : 398 m3/s

                 ·                     Hồ Tuyên Quang là: 685 m3/s 

                 ·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 130 m3/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :     

 

Trị số dự báo

Thời gian

Ngày 08/02

Ngày 09/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

240

235

230

235

230

235

245

255

260

255

245

240

Thời gian

Ngày 09/02

Ngày 10/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

235

230

220

210

200

210

220

225

230

235

230

225

 

Ghi chú :Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 13/02/2017 do các hồ thuỷ điện tăng cường phát điện để phục vụ đổ ải vụ Xuân đợt 3 năm 2017 nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên và dao động ở mức 2,0m đến 2,60m.


  • 08/02/2017 04:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương