Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân Đồng bằng Bắc Bộ (ngày 07/02/2017)

I. Khí tượng

1.Thời tiết 24 giờ qua:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

2.Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 – 48 giờ tới:

Đêm 07 và ngày 08: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ từ 18-26 độ.

Đêm 08 và ngày 09: Nhiều mây, có mưa rải rác; Nhiệt độ từ 15-20 độ.

II. Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 06 tháng 02 năm 2017:

·                     Hồ Hoà Bình là: 2318 m3/s             

·                     Hồ Thác Bà là  : 425 m3/s

·                     Hồ Tuyên Quang là: 647  m3/s   

·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 200 m3/s

2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội : 

Mực nước

 tại Hà Nội

Trị số thực đo

Ngày 06/02

Ngày 07/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

207

206

204

206

211

224

233

241

244

242

241

239

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 08 tháng 02 năm 2017:

·                     Hồ Hoà Bình là : 2185 m3/s            

·                     Hồ Thác Bà là   : 427 m3/s

·                     Hồ Tuyên Quang là: 678 m3/s 

·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 200 m3/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :     

 

Trị số Dự báo

Thời gian

Ngày 07/02

Ngày 08/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

235

230

225

220

220

225

235

245

250

245

245

240

Thời gian

Ngày 08/02

Ngày 09/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

235

230

225

215

220

225

235

245

245

250

242

240

 

 Ghi chú :Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 13/02/2017 do các hồ thuỷ điện tăng cường phát điện để phục vụ đổ ải vụ Xuân đợt 3 năm 2017 nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên và dao động ở mức 2,20m đến 2,50m.                                 


  • 07/02/2017 04:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương