Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân Đồng bằng Bắc Bộ (ngày 06/02/2017)

I. Khí tượng

1.Thời tiết 24 giờ qua:

Không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều hửng nắng.

2.Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 – 48 giờ tới:

Đêm 06 và ngày 07: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ từ 17-25 độ.

Đêm 07 và ngày 08: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; Nhiệt độ từ 17-25 độ.

II. Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 05 tháng 02 năm 2017:

                · Hồ Hoà Bình là: 2230 m3/s             

               · Hồ Thác Bà là  : 383 m3/s

                · Hồ Tuyên Quang là: 640  m3/s   

                · Lưu lượng tại Yên Bái là: 200 m3/s

2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội : 

Mực nước

 tại Hà Nội

Trị số thực đo

Ngày 05/02

Ngày 06/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

136

166

170

178

186

195

202

208

210

211

211

210

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 07 tháng 02 năm 2017:

                · Hồ Hoà Bình là : 2223 m3/s            

               · Hồ Thác Bà là   : 421 m3/s

               · Hồ Tuyên Quang là: 670 m3/s 

               · Lưu lượng tại Yên Bái là: 200 m3/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :     

 

Trị số Dự báo

Thời gian

Ngày 06/02

Ngày 07/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

210

205

200

205

210

215

218

220

225

230

230

225

Thời gian

Ngày 07/02

Ngày 08/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

220

215

210

210

215

218

220

225

230

235

235

230

 

Ghi chú :Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 13/02/2017 do các hồ thuỷ điện tăng cường phát điện để phục vụ đổ ải vụ Xuân đợt 3 năm 2017 nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên và dao động ở mức 2,0m đến 2,35m.                                          


  • 06/02/2017 11:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương