Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân Đồng bằng Bắc Bộ (ngày 05/02/2017)

I. Khí tượng

1.Thời tiết 24 giờ qua:

Không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

2.Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 – 48 giờ tới:

Đêm 05 và ngày 06: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ từ 17-26 độ.

Đêm 06 và ngày 07: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; Nhiệt độ từ 18-24 độ.

II. Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 04 tháng 02 năm 2017:

                ·  Hồ Hoà Bình là: 2070 m3/s             

                · Hồ Thác Bà là  : 399 m3/s

                · Hồ Tuyên Quang là: 633  m3/s   

                · Lưu lượng tại Yên Bái là: 185 m3/s

2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội : 

Mực nước

 tại Hà Nội

Trị số thực đo

Ngày 04/02

Ngày 05/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

104

105

111

122

127

131

135

141

149

158

162

163

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 06 tháng 02 năm 2017:

                ·  Hồ Hoà Bình là : 2223 m3/s            

                · Hồ Thác Bà là   : 424 m3/s

                · Hồ Tuyên Quang là: 663 m3/s 

                · Lưu lượng tại Yên Bái là: 200 m3/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :     

 

Trị số Dự báo

Thời gian

Ngày 05/02

Ngày 06/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

165

168

170

175

180

185

195

220

225

230

235

230

Thời gian

Ngày 06/02

Ngày 07/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

220

210

205

200

205

210

225

235

240

250

245

235

 

Ghi chú :Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 13/02/2017 do các hồ thuỷ điện tăng cường phát điện để phục vụ đổ ải vụ Xuân đợt 3 năm 2017 nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên và dao động ở mức 2,10m đến 2,50m.  


  • 05/02/2017 11:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương