Bàn giao mặt bằng đường dây 500kV mạch 3: Hà Tĩnh còn vướng mắc nhiều nhất

Theo Ban QLDA các công trình điện miền Trung, tuyến đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch đi qua địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh dài 31,2 km, gồm 71 vị trí cột, đến nay còn 11 vị trí chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Hà Tĩnh là địa phương còn nhiều vướng mắc nhất về giải phóng mặt bằng trong số các địa phương có đường dây đi qua.

Thi công dựng cột vị trí 50 đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh

Tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ (số 393/CĐ-TTg ngày 29/3/2021), yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh phải bàn giao mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 (đoạn Vũng Áng – Quảng Trạch) trước ngày 15/5/2021 cho chủ đầu tư.  Tuy nhiên, hiện nay Hà Tĩnh là địa phương còn nhiều vướng mắc nhất về mặt bằng. 

Điển hình như, có 8 vị trí móng (từ VT63-70) thuộc tổ dân phố Tây Yên và Yên Thịnh, phường Kỳ Thịnh, các hộ dân xây dựng công trình, nhà ở trên đất không đủ điều kiện công nhận đất ở, nhưng đề nghị được bồi thường đất và toàn bộ công trình bị ảnh hưởng. 

Đối với phần hành lang tuyến, còn 8 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng. Đáng chú ý nhất là khoảng néo 60-65, khoảng néo 68-70 và khoảng néo 70-72, các hộ dân xây dựng công trình, nhà ở trên đất không đủ điều kiện công nhận đất ở, nhưng đề nghị được bồi thường đất và toàn bộ công trình bị ảnh hưởng kể cả đất nông nghiệp nằm trong hành lang tuyến đường dây.

Trước những vướng mắc trên, Ban QLDA các công trình điện miền Trung đã tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các sở, ngành, địa phương liên quan để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho chủ đầu tư. 


  • 04/05/2021 07:00
  • Huyền Thương
  • 817